Jogi Nyilatkozat

A weboldal használata előtt kérlek, hogy olvasd el figyelmesen ezt a jogi nyilatkozatot. Ez a nyilatkozat szabályozza a weboldal és a rajta szereplő valamennyi dokumentum, szöveg, cikk, felvétel és egyéb anyag, valamint a kapcsolódó közösségi oldalak Felhasználó általi használatát.

A weboldal használatának megkezdésével valamennyi Felhasználó elfogadja az alábbiakban meghatározott feltételeket és szabályokat.

Idézet vs. plágium

A https://www.teislehetszfotos.hu internetes oldal, aldomainjei, és a kapcsolódó közösségi oldalak tartalma, a fényképek és írások, beleértve a hírlevél sorozatokat, a blogbejegyzéseket, facebook, instagram, YouTube, Vimeo posztokat, mind a Te is lehetsz fotós! projekt része, így a Socius Trinus Kft. szellemi tulajdonát képezik, melyet szerzői jogok védenek. A weboldal engedély nélküli felhasználása, átdolgozása tilos! Nem módosíthatók, és nem készíthető belőlük más mű. Kereskedelmi, illetve üzleti célú felhasználása a felhasználási formától és módtól függetlenül tilos!

Az oldalon található tudásanyagot azért adjuk közre, hogy ezekkel a gondolatokkal Látogatóink gazdagodjanak. Sok év tanulásának, munkájának, tapasztalatának eredményeként tettünk szert a tudásunkra. Ha hasznos tartalmat találsz, bátran építsd be a saját tudásodba! Mi is ezt tettük mások gondolataival. A világ attól lesz jobb, ha megosztjuk és nem eltitkoljuk, amit tudunk. Azonban kedves Látogató, nyilván Te sem szeretsz úgy dolgozni, hogy másvalaki semmit nem tesz a sikerért, másolással sajátjává teszi a munkádat. Mi sem.

Természetesen az oldal tartalmára engedély nélkül hivatkozhatsz, azonban, ha ennél többet szeretnél, vedd fel velünk a kapcsolatot, hogy a használathoz megadhassuk az engedélyt.

1.     A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője:

Cégnév: Socius Trinus Kft.
Székhely: 2049 Diósd, Diófasor utca 56.
Cégjegyzékszám: 13-09-191963
Adószám: 23587366-2-13
Képviselők: Lipcsei Lajosné ügyvezető
E-mail cím: hello@teislehetszfotos.hu

2.     Általános bevezetés:

Jelen weboldal, aldomainjei  és a kapcsolódó közösségi oldalak (továbbiakban Weboldal) kizárólag Magyarországon élő személyek részére készült, így a szolgáltatásokra és promóciókra vonatkozó valamennyi információ kizárólag az adott országra vonatkozik.

A Weboldal megnyitásával az oldal Felhasználója elfogadja, hogy a jelen Jogi Nyilatkozat kötelezi őt. Ha nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal kérem, ne használja a weboldalt.

3.     Szellemi tulajdonjogok:

Valamennyi szellemi tulajdonjog, beleértve, de nem kizárólagossággal a Weboldalon szereplő valamennyi szöveg, illusztráció, ötlet, módszer, tematika, hang, szoftver és egyéb anyag szerzői jogait, a Weboldal tulajdonosának tulajdonát képezi.

A Weboldalon szereplő információk – ellenkező rendelkezés hiányában – változatlan tartalommal, kizárólag a forrás megjelölésével terjeszthetők.

A Weboldalon közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései szerint lehetséges. Minden, e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

A Weboldalról származó részletek bármilyen célú használata, amely eltér a jelen feltételekben foglaltaktól, tilos.

Szigorúan tilos az oldal látogatójának a Weboldal tulajdonosának jóváhagyása nélkül:

  • kereskedelmi célokra használni a Weboldalt, illetve annak bármely részét (vagy ezek másolatát) és/vagy a rajta szereplő szövegeket, egyéb tartalmakat;

  • módosítani a Weboldalt (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe (például nyomtatott dokumentumba, blogba vagy harmadik fél weboldalába).

4.     Tartalom:

A jelen Weboldal tartalmát a Weboldal tulajdonosa a lehető leggondosabban állította össze. A Weboldal azonban kizárólag tájékoztató jelleggel működik. A tulajdonos nem garantálja a Weboldal tartalmának helyességét, naprakészségét és teljességét, sem a Weboldal megszakítás- és hibamentes működését.

A Weboldal tulajdonosa igyekszik biztosítani, hogy a Weboldal folyamatosan elérhető legyen, de nem vállal felelősséget azért, ha a Weboldal bármikor, bármennyi ideig mégis elérhetetlenné válna.

A Weboldalhoz való hozzáférés felfüggeszthető értesítés nélkül, rendszerhiba, karbantartás vagy javítás miatt, illetve a Weboldal tulajdonos ellenőrzési körén kívül eső okokból.

5.     Látogatói adatok és magatartás:

A Weboldal tulajdonos Adatkezelési Tájékoztatójának hatálya alá tartozó, személyes adatok kivételével a Felhasználó által a Weboldalra küldött vagy ott közzétett („belinkelt”) minden anyag nem bizalmas adatnak minősül. A Weboldal tulajdonosát semmiféle kötelezettség nem terheli ezen anyagokkal kapcsolatban. A Weboldalon történő megosztással Felhasználó vállalja, hogy különösen a képek tekintetében rendelkezik a tulajdonosi és felhasználási jogokkal.

Felhasználó a Weboldalon közzétett anyagainak tulajdonjogáról nem mond le, a Weboldal tulajdonosa ezen anyagokat és információkat, képeket, hangokat, szöveget és az ott megjelent egyéb dolgokat csak a Felhasználó előzetes engedélyével és a megjelölésével használhatja.

Tilos a Weboldalon közzétenni, illetve a Weboldalra küldeni a következő anyagokat:

  • fenyegető, becsmérlő, obszcén, illetlen, elégedetlenséget szító, sértő, pornográf, visszaélést megvalósító, faji gyűlölet keltésére alkalmas, diszkriminatív, botránykeltő, lázító hatású, titoktartási kötelezettséget áthágó, adatok védelmét sértő, illetve kellemetlenség vagy rossz érzés felkeltésére alkalmas anyagok;

  • olyan anyagok, amelyre vonatkozóan az oldal látogatója nem rendelkezik minden szükséges engedéllyel, illetve jóváhagyással;

  • olyan anyagok, amelyek büntetőjogot sértő magatartást valósítanak meg, vagy erre bujtogatnak, amelyekkel kapcsolatban polgári jogi felelősség állapítható meg, illetve amelyek más módon jogsértők, vagy a világ bármelyik országában bármely harmadik fél jogát sértik;

  • technikailag ártalmas anyagok (beleértve ebbe többek között, de nem kizárólag: számítógépvírusok, illetve más, károkozásra alkalmas szoftver vagy adat).

Tilos az oldallal kapcsolatos minden nemű visszaélés (beleértve ebbe, korlátozás nélkül, a feltörést).

A Weboldal tulajdonosa teljes mértékben együttműködik a rendvédelmi hatóságokkal és az ezen pontban írt rendelkezéseket megszegő Felhasználó azonosságának vagy tartózkodási helyének megállapítását kérő bíróságokkal.

6.     Felelősség:

A Weboldal bármely célú látogatását, használatát az oldal Felhasználója saját felelősségére teszi, saját belátása alapján. A honlapon keresztül letöltött és megismert információ felhasználása önkéntes és kizárólag saját kockázatra végzett tevékenység.

A Weboldalon található információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, semmilyen körülmények között sem minősülnek tanácsadásnak, vagy ajánlásnak, azok nem szolgálhatnak semmilyen döntés, vagy intézkedés alapjául.

A törvény által megengedett mértékig a Weboldal tulajdonosa ezennel kizár minden felelősséget a Weboldal Felhasználók általi használata, és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat:

  • a Weboldal Felhasználójának bármiféle tevékenysége, melyre esetleg a Weboldalon közzétett információ ösztönözte;

  • a Weboldal használatának lehetetlensége;

  • a Weboldalon szereplő bizonyos információk helytelensége, hiányossága vagy elavultsága.

7.     Adatvédelem:

A jelen weboldalon keresztül megadott személyes adatok kezelése teljes mértékben a weboldal tulajdonosának Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően történik.

8.     Kapcsolatfelvétel:

Ha bármilyen kérdése vagy panasza lenne a weboldallal kapcsolatban, forduljon a weboldal tulajdonosához a fenti elérhetőségek bármelyikén.

9.     Jogkövetkezmények:

A jelen Jogi Nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén a Weboldal tulajdonosa haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a weboldal tulajdonosát kötbér illeti meg. A kötbér összege alkalmanként 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint, mely összegről a Weboldal tulajdonosa jogosult számlát kiállítani a jogosulatlan Felhasználó részére. Felhasználó ennek tudatában böngészi a Weboldalt.

10.  Egyéb rendelkezések:

A Weboldal tulajdonosa fenntartja a jogot a jelen Jogi Nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására a jövőben. A jelen Jogi Nyilatkozatra és a Weboldal Felhasználók általi használatára Magyarország jogrendje vonatkozik.